Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

A. Beskrivelse af praktikstedet
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode
            Pædagogens praksis
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
            Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik
            Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik
            Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål. (De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

Beskrivelse af praktikstedet

Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Uddannelsesplan for den studerende - 3. praktikperiode