Børne- og ungehjem Sofieskolen

Et fristed og et rart sted at være
Et børne- og ungehjem er et sted, hvor barnet eller den unge bor. Det er vigtigt at respektere dette. Det skal derfor både være et fristed og et rart sted at være. At det enkelte barn eller unge trives på Sofiebo, er noget af det vigtigste for os. Vi lægger stor vægt på at finde individuelle løsninger, som fungerer for den enkelte.

Åben boafdeling med besøg efter behov
Sofiebo er en åben afdeling, hvor forældre kan komme på besøg efter behov. Barnet eller den unge må også gerne invitere søskende og venner udefra eller fra skolen til overnatning på Sofiebo.

Fleksibelt hvornår barnet tager hjem til familien
Vi har ikke faste regler for, hvornår man kan komme hjem til familien. Det foregår ud fra barnets/den unges og familiens præmisser, men med respekt for, at hverdagen skal fungere. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, så den enkeltes behov i videst muligt omfang respekteres.

Om dagligdagen

Dagligdagen struktureret ud fra samme principper som skolen
Dagligdagen på Sofiebo er struktureret efter de samme principper som på skolen, og en almindelig hverdag rummer for eksempel skolegang, lektielæsning, praktiske gøremål og fritidsaktiviteter. Vi øver de kompetencer, som sætter barnet eller den unge i stand til at tage vare på deres egen tilværelse og øger deres lyst og evne til at blive en del af en større social verden.

Sociale færdigheder og selvstændighedstræning
Ud over at hjælpe barnet/den unge med dagligdags ting og at opretholde en hverdags faste rutiner arbejder vi med sociale færdigheder og lægger stor vægt på selvstændighedstræning.

Funktionsopdelte grupper og fællesaktiviteter
Vi tilstræber at arbejde med børnene/de unge i funktionsopdelte grupper, så der er jævnbyrdighed og mulighed for samspil, så godt som den aktuelle samlede børnegruppe/gruppe af unge giver mulighed for. Men fællesaktiviteter på Sofiebo såsom fester, kolonier, idrætsdage, fællesspisning o.a. foregår på tværs af funktionsniveau.

Aktiviteter

Barnet/den unge på Sofiebo går ikke i fritidsordning om eftermiddagen, men kan deltage i for eksempel kreative aktiviteter på Sofiebo. Det er dog vigtigt, at ikke hvert minut er besat med aktiviteter, men at barnet/den unge også lærer selvbeskæftigelse og måder at slappe af på.

Fysiske aktiviteter
Fysisk aktivitet spiller en væsentlig rolle i hverdagslivet på Sofiebo. Vi har tilbud om forskellige former for motion som løbetræning, cykling, svømning eller ridning. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme det enkelte barns/unges ønsker for fysisk udfoldelse. Vi har stort fokus på udelivet med aktiviteter på legepladsen og i haven, og vi er i gå- eller cykelafstand fra Hareskoven.

Forældresamarbejdet

Møder med forældre efter behov
Sofiebos pædagoger og ledelse holder, ud over den faste årskonference, møder med forældrene efter behov. Særligt når barnet/den unge er ny på Sofiebo, hvor forældrene skal lære rutinerne og boafdelingen nærmere at kende, og pædagogerne skal lære barnet/den unge og forældrene at kende, kan der være behov for flere møder end senere, hvor man har fået en større fortrolighed og sikkerhed i samarbejdet.

Tilbud om hjemmevejledning
Sofiebo tilbyder hjemmevejledning, hvor vi forsøger at støtte op om det, der kan være vanskeligt i hjemmet. Vi deler gerne viden, erfaringer og kommer med konkrete forslag, hvis familierne ønsker at få hjælp og støtte til at få hverdagen til at fungere bedre derhjemme. Ligesom vi gerne modtager forslag fra forældrene byggende på deres erfaringer.

Vi har stor erfaring i at udvikle visuelle redskaber til at få barnets/den unges hverdag til at fungere, og dem videregiver vi meget gerne, og forældrene har måske så til gengæld en stor viden om, hvad der p.t. eller tidligere har motiveret barnet/den unge.