Sofieskolens ABC oversigt

SOFIESKOLENS ABC indeholder følgende punkter:

(Se hvert enkelt punkt under bjælkerne i menuen i Skole/-fritidsordning!)

Kontaktoplysninger:
- Adresse
- Skolens kontor
- Telefonnumre
- E-mail
- Hjemmeside
- Forstander
- Åbningstider

Skole/SOFT:
- Skole
- SOFT
- Aflevering
- Ferieplan
- Koloni

Årets gang/Aktiviteter:
- Emnedage
- Motionsdag
- Fest
- Fredagscafé
- Sofiedag
- Jul
- Juleafslutning
- Julegudstjeneste

Forældresamarbejde:
- Forældreråd
- Forældremøde
- Temaforældremøde
- Årskonferencer
- Skole/Hjem samtaler
- Sofieskolens venner

Sygdom, medicin mv.:
- Sygdom
- Medicin
- Skolelæge
- Sundhedsplejerske
- Tandlæge

Praktiske oplysninger:
- Adresseændring
- Cykler/Cykelhjelm
- Fødselsdage
- Skiftetøj mv.
- Solcreme
- Taxa
- Værdigenstande

Fagpersoner:
- Psykolog
- Psykiater
- Socialrådgiver
- Talepædagog