Kursus i Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (Børnehave) – maj 2024

SVS-Kursus for børnehavepersonale - maj 2024

3-dages intensivt træningskursus for ansatte ved specialbørnehaver og specialgruppeordninger med yngre børn.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagfolk, som arbejder med børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser i f.eks. specialbørnehaver eller specialforanstaltninger i almindelige børnehaver m.v..

Det henvender sig til såvel begyndere på området som til dem, der har arbejdet indenfor området en del år, men som aldrig har været på et grundkursus. Rigtig mange har flere års praktisk erfaring, men har aldrig fået en gennemgang af de grundlæggende principper i struktureret, visualiseret specialpædagogik, og kan derfor ikke besvare spørgsmålet "hvorfor".

Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Kursusleder:
Henriette Sundberg, afdelingsleder, Sofieskolen

Dato:
6. - 8. maj 2024 (Uge 19)

Sted:
Sofieskolen
Granvej 53
2880 Bagsværd

Pris:
6.800,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:

Henriette Sundberg, hensun@gladsaxe.dk

Tilmelding:
Via www.samraadet.org

Tilmeldingsfrist: 2. april 2024