Ledelse

Forstander Bente Laustsen  E-mail: benlau@gladsaxe.dk

Forstander
Bente Laustsen

E-mail:
benlau@gladsaxe.dk

Viceforstander Rikke Linck  E-mail: riklin@gladsaxe.dk

Viceforstander 
Rikke Linck 

E-mail:
riklin@gladsaxe.dk

Afdelingsleder, dagafdelingen   Henriette Sundberg

Afdelingsleder
dagafdelingen

Henriette Sundberg

Afdelingsleder, dagafdelingen  Michael Falk-Sørensen

Afdelingsleder
dagafdelingen

Michael Falk-Sørensen

Afdelingsleder, skolen  Trine Holm

Afdelingsleder
skolen

Trine Holm

Afdelingsleder, døgnafdeling Damsager   Mariana Rjeily

Afdelingsleder
døgnafdeling Damsager

Mariana Rjeily