Skole- og fritidsordning

Skolen

Som andre skoler, men med individuel læseplan
Sofieskolen er underlagt Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, som alle andre skoler. På grund af de særlige udfordringer, der er mht. læringsstil hos elever med en ASF, er der oftest tale om en individuel læseplan, idet undervisningen er nødt til at bygge på den enkelte elevs læringsstil, potentialer og udvikling.

Undervisning kompenserer for forstyrrelser
Metoder i undervisningen er, som alt andet på Sofieskolen, fokuseret på at strukturere, konkretisere, visualisere, individualisere, differentiere og motivere. Undervisningens metodik er med til at kompensere for nogle af de grundlæggende forstyrrelser, som er en følge af ASF. Samtidig med at den fremmer de basale mål om selvstændighed i ”handlen og færden i miljøet”, hvor man er nødt til at se på funktionaliteten og mål også på længere sigt.

Tilpasset barnets motivation og interesser mv.
Forudsætningen for brugbare resultater af arbejdet er, at vi finder motivationsveje, udnytter interesseområder eller særlig optagethed m.v., samt at vi afstemmer os i forhold til barnets evner og psykiske velbefindende.

Fritidsordningen

En integreret del af heldagstilbuddet
Fritidsordningen, kaldet SOFT, er en integreret del af en heldagstilbud og er obligatorisk for de hjemmeboende elever. De elever, der bor Sofiebo, deltager ikke i fritidsordningen på skolen, men har deres fritidsaktiviteter på Sofiebo.
Obligatorisk betyder ikke, at der er mødepligt, men i fritidsordningen foregår der aktiviteter, som er en del af det samlede undervisningstilbud.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams omkring eleverne, og fritidsordningen foregår i de samme lokaler, som når det er skoletid, ligesom strukturen er gennemgående dagen igennem.