Sygdom, Medicin MV.

SYGDOM
Hvis eleven bliver syg og ikke kommer i skole, bedes I ringe til Sofieskolen på 1. sygedag mellem kl. 7.30 og 8.00 på tlf.: 44 98 71 55, eller skrive på Bosted. Når barnet igen er rask og klar til at komme i skole, bedes I ringe eller skrive og raskmelde barnet senest samme morgen ml. kl. 7.30 og 8.00. Forældrene giver selv besked til taxa.

MEDICIN
Sofieskolen er underlagt regionens standard for medicinhåndtering, og vi skal derfor rette os efter gældende regler. Dette betyder, at personalet kun uddeler lægeordineret medicin til skolens elever. Dette gælder psykofarmaka, som nogle elever skal have dagligt, samt håndkøbsmedicin som f.eks. Panodil, antihistamin eller andet, som elever kan have brug for i særlige tilfælde. Det er forældrenes ansvar at sende medicinen med barnet i skole, og vi giver kun medicinen, hvis elevens egen læge har givet skriftligt tilsagn om dette. Medicinen skal endvidere afleveres på skolen i original emballage.

SUNDHEDSPLEJERSKE
En af kommunens sundhedsplejersker er tilknyttet Sofieskolen. Sundhedsplejersken ser børnene i indskoling, mellemskole og udskoling og kan derudover kontaktes efter behov på tlf.: 39 57 50 00.

TANDLÆGE
Barnet fortsætter i den tandpleje, som allerede benyttes.