Årets gang / Aktiviteter

EMNEDAGE
Emnedage fastlægges ved skoleårets start. Emnedagene tilrettelægges enten som et ugeforløb eller fordeles på enkeltdage over flere uger. Eleverne kan evt. være med til at beslutte, hvad emnet for ugen skal være og de enkelte grupper planlægger værksteder og aktiviteter indenfor det valgte emne. Information om emnedagene sendes med eleverne hjem, når tidspunktet for denne nærmer sig.

MOTIONSDAG
I efteråret har vi skolens motionsdag. Elever og personale løber sammen og turen går som oftest til Hareskoven. Eleverne møder på skolen i konditøj og løbesko og samles i gården til fælles opvarmning. Derefter løber eller går elever og personale en afmærket rute gennem skoven. Efter turen klæder eleverne om og de skal derfor medbringe skiftetøj og håndklæde denne dag. Dagen afsluttes med fællesspisning og uddeling af diplomer.

FASTELAVN
Der afholdes fastelavn en om året.

FEST
Der afholdes en elevfest om året, som arrangeres af persona

FREDAGSCAFÉ
Hver fredag afholdes der café i Sofiesalen for alle skolens elever. Eleverne står for fremstilling af de varer, der sælges i caféen. Det kan f.eks. være at pakke små slikposer, bage kage, poppe popcorn samt indkøb af drikkevarer og andet. Eleverne medbringer 10 kr. hjemmefra, som de kan købe for i caféen (børn som bor på Sofiebo får penge på kontoret). Alle skolens elever har mulighed for at sidde sammen i salen og personalet deltager.

Forældre inviteres med mellemrum til at deltage ved fredags-caféen.

SOFIEDAG
Sofiedagen er en af Sofieskolens tilbagevendende traditioner. Skolens elever og deres familier samt tidligere elever på skolen inviteres til Sofiedagen. Det vil være muligt på forhånd at bestille mad. Det er en god lejlighed for jer og jeres nærmeste familie til at tilbringe nogle sjove og hyggelige timer i selskab med jeres barn, dets kammerater og deres familier. Forældrerådet tilrettelægger og afholder arrangementet i samarbejde med personalet på Sofieskolen.

JUL
I december måned inviteres alle elever til at deltage i fælles morgensang i Sofiesalen. Vi tæller sammen ned fra 10 og tænder lyset på juletræet hvorefter vi synger 1-2 julesange.

LUCIAOPTOG
D. 13. december (eller en dato tæt på) er der Luciaoptog på Sofieskolen.

JULEAFSLUTNING
Sidste skoledag før jul har Sofieskolen tradition for at gå i skoven. Tilbage på skolen serveres risengrød denne dag. Julemanden deler gaver ud til eleverne, og dagen afsluttes med leg og julehygge.

JULEGUDSTJENESTE
I december inviteres Sofieskolens elever samt medarbejdere til børnegudstjeneste i Bagsværd Kirke.