Job

Pædagog

Sofieskolen søger en pædagog til et barselsvikariat i den integrerede fritidsordning.

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Vores dagafdeling, med skole- og fritidsordning, søger en pædagog i et barselsvikariat, 37 timer om ugen, med tiltrædelse 1. januar 2022 eller gerne før. Ansættelse 10 måneder frem, evt. med mulighed for forlængelse.

Arbejdstiden ligger i dagtimerne fra mandag til fredag inden for tidsrummet kl. 8.00-16.30. Om onsdagen vil der være en del eftermiddags-/aftenmøder.

Vikariatet er placeret i en gruppe med 6 børn på 7-8 år på moderat til højt funktionsniveau samt i et 1:1-forløb med et barn, der indimellem er en del af gruppen, men for det meste i et forløb for sig.

Personalet i gruppen består af to pædagoger (inkl. barselsvikaren) og to skolelærere. Der er meget tværfagligt arbejde i gruppen.

Din profil:

 • Du har en pædagogisk professionsbachelor, gerne med erfaring inden for specialområdet.
 • Du har blik for de udfordringer, som vores børn og unge har. Du formår at bruge og fremme deres ressourcer, så de kan nå deres mål.
 • Du er fleksibel og har lyst til at yde en særlig indsats, når det kræves.
 • Du bidrager til en anerkendende og tydelig kommunikation, hvor vi både trækker samme vej og giver hinanden plads.
 • Du er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af arbejdet.
 • Du kan koble teoretisk viden med egne erfaringer og Sofieskolens bærende værdier, og du kan anvende det til gavn for vores børns og unges udvikling.
 • Du kan bidrage med faglighed inden for områder som leg, social udvikling og motorik samt opbygning af konstruktive fritidsinteresser.
 • Du er indstillet på tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder:

 • Et dynamisk miljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Mulighed for at blive klogere på dig selv og andre
 • Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner og højt til loftet
 • Mulighed for at få brugt sit potentiale 100%
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret og efter fastlagte målsætninger
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde
 • Pædagogiske dage
 • Intern undervisning.

Om Sofieskolen

Sofieskolen er en specialinstitution med både dag- og døgnafdeling. Vi har 40 børn i vores skoleafdeling, hvoraf de 30 også er tilknyttet vores integrerede fritidsordning. Vi har 12 børn i vores børnehave.

Vi forsøger hele tiden at videreudvikle en arbejdsplads med høje faglige standarder. Fastlagte processer (supervision, drøftelser i teams, psykologinvolvering, interne arbejdsrutiner) skal sikre den løbende udvikling. Vi er en arbejdsplads, hvor det at understøtte hinanden er en vigtig medarbejderressource.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra særlige principper. Vi arbejder bl.a. med udgangspunkt i TEACCH, Studio 3 m.m.

Målet for vores arbejde er at fremme barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med forældrene.

 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ringe til afdelingsleder Michael Falk-Sørensen eller Henriette Sundberg på telefon 4498 7155.

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex: https://www.jobindex.dk/jobannonce/423000/paedagog

Ansøgningsfrist: mandag den 22. november kl. 12.00.

Vi planlægger at holde ansættelsessamtaler i uge 47/48.

 

 

 

 

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk