Job

Pædagogmedhjælpere – hhv. 30 og 37 timer – søges til Sofieskolens døgnafdeling i Værløse
Specialinstitution for børn og unge med autisme

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, søger engagerede og psykisk robuste pædagogmedhjælpere.

Sofiebo er en del af Sofieskolen, som er et specialpædagogisk behandlingstilbud med skole, dagtilbud og døgntilbud. Sofiebo er beliggende i Værløse lige op til Hareskoven. På Sofiebo bor 18 børn og unge med autisme i alderen 6 til 22 år. En del af vores beboere er på et tidligt udviklingstrin.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra TEACCH-filosofien.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets/den unges individuelle muligheder for at opnå flest mulige færdigheder og størst mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller i samarbejde med STU.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til TEACCH og/eller PECS. Det vil også være en stor fordel, hvis du har kørekort.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.30-15.00 eller 13.15-23.00 samt i weekender og på helligdage. Arbejdstiden vil dog primært ligge i aftentimerne samt i weekender.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Supplerende oplysninger kan fås ved enten at sende en mail til Henriette Bonnerup på henbon@gladsaxe.dk eller ringe på tlf. 8844 4757.

Stillingen skal søges online via jobannonce på Jobindex.

Ansøgningsfrist: mandag den 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Sofiebo
Damsagervej 9
3500 Værløse

Telefon: 88 44 47 57

______________________________________________

Uddannede pædagoger – 37 timer – søges til Sofieskolens døgnafdeling i Værløse
Specialinstitution for børn og unge med autisme

Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2021 eller hurtigst muligt.


Din profil:

 • Du har en pædagogisk professionsbachelor, gerne med erfaring inden for specialområdet.
 • Du har blik for de udfordringer, som vores børn og unge har. Du formår at udnytte deres ressourcer, så de kan nå deres mål.
 • Du er fleksibel og har lyst til at yde en særlig indsats, når det kræves.
 • Du evner både det pædagogiske arbejde og det praktiske arbejde.
 • Du bidrager til en anerkendende og tydelig kommunikation, hvor vi både trækker samme vej og giver hinanden plads.
 • Du er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af arbejdet.
 • Du kan koble teoretisk viden med egne erfaringer og Sofieskolens bærende værdier, og du kan anvende det til gavn for vores børns og unges udvikling.
 • Du kan se udviklingsmuligheder både for dig selv og for fællesskabet. Du har lyst til at medvirke til døgnafdelingens videre udvikling.

Vi tilbyder:

 • Et dynamisk døgnmiljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Mulighed for at blive klogere på dig selv og andre
 • Ekstern supervision, deltagelse i kurser og konferencer
 • Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner og højt til loftet
 • Mulighed for at få brugt sit potentiale 100%
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret og efter fastlagte målsætninger
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde
 • Pædagogiske dage
 • Intern undervisning.

Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, ligger i Værløse i et naturskønt område meget tæt på Hareskoven.

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole/fritidsordning og døgnafdeling.

På døgnafdelingen bor 18 børn og unge med autisme i alderen 6 til 22 år.

Vi forsøger hele tiden at videreudvikle en arbejdsplads med høje faglige standarder. Fastlagte processer (supervision, drøftelser i teams, psykologinvolvering, interne arbejdsrutiner) skal sikre den løbende udvikling. Vi er en arbejdsplads, hvor det at understøtte hinanden er en vigtig medarbejderressource.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra særlige principper. Vi arbejder bl.a. med udgangspunkt i TEACCH og Studio III m.m.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller med ungdomsuddannelsesinstitutioner samt forældrene.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.30-22.00 med to aftenvagter, en morgenvagt, en fast fridag hver uge og fri hver anden weekend. Vi arbejder efter en 6-ugers grundplan.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg. Supplerende oplysninger kan fås ved enten at sende en mail til afdelingsleder Mariana Rjeily på marrje@gladsaxe.dk eller ringe på tlf. 8844 4757.

Ansøgningsfrist: mandag den 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Stillingen skal søges online via jobannonce på Jobindex.

Sofiebo
Damsagervej 9
3500 Værløse

Telefon: 88 44 47 57

 

 

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din andsøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk