Job

Pædagogmedhjælper til Sofieskolens dagafdeling, 30 timer om ugen
– tidsbegrænset stilling fra 1. august 2021 til 14. august 2022

Sofieskolen er en behandlingsinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

På dagafdelingen i Bagsværd har vi ca. 50 børn, fordelt på en afdeling med integreret skole- og fritidsordning samt en børnehaveafdeling.

Arbejdstiden ligger fra mandag til fredag inden for tidsrummet 8.00-16.30.

Det daglige arbejde er organiseret i små klasser med 1-4 børn. Det konkrete arbejde er primært i en gruppe med børn på et tidligt funktionsniveau (i praksis som en vuggestue eller børnehave), dels med vikartimer i enkelte andre enheder på skolen. Vi arbejder i en temmelig stramt struktureret hverdag, hvor aktiviteterne typisk er helt lette kreative og motoriske, ofte i kortere forløb. Vi benytter al den visualisering, vi kan, for at få børnene til at forstå så meget som muligt. Tålmodighed er en væsentlig forudsætning. I hverdagen i den primære gruppe indgår man i et meget tæt tværfagligt samarbejde med lærere og pædagoger.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ringe til lederne for afdelingerne: Rasmus Gamborg Grøn, Henriette Sundberg eller Michael Falk-Sørensen på tlf. 44 98 71 55.

Ansøgning med relevant dokumentation sendes via annoncen på Jobindex her.

Tiltrædelse 1. august 2021. Send gerne ansøgning hurtigst muligt, idet vi afholder samtaler løbende. Annoncen lukkes, når en kvalificeret ansøger er fundet, dog senest mandag den 21. juni 2021.

 

 

 

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk