Job

Pædagogmedhjælpere søges til Sofieskolens døgnafdeling, minimum 15 timer pr. uge. 

Brænder du for et fællesskab, hvor kollegaer med forskellig faglighed løfter opgaverne sammen, hjælper hinanden og sammen vil gøre det bedste for vores børn og unge på Sofiebo, skal du læse nedenstående.

Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, ligger i Værløse i et naturskønt område meget tæt på Hareskoven.
Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole/fritidsordning og døgnafdeling.

På døgnafdelingen bor 16 børn og unge med autisme i alderen 7 til 22 år. Ud over diagnoserne har vores børn og unge et større støttebehov i forhold til blandt andet hygiejne, selvstændighed, kommunikation, fritidsaktiviteter og problemskabende adfærd. Vores børn og unge har alle brug for trygge og individuelt strukturerede rammer for at kunne overskue hverdagen.

Medicinhåndtering er en stor del af vores dagligdag, da en del af vores børn og unge mennesker bliver medicineret.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller med ungdomsuddannelsesinstitutioner samt forældrene.

Vi forventer, at du:

 • Har lyst til at indgå i et team bestående af pædagoger og medhjælpere
 • Har blik for de udfordringer, som vores børn og unge har
 • Er fleksibel og har lyst til at yde en særlig indsats, når det kræves
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret i din opgaveløsning og samtidig være en del af et team
 • Har gode kommunikative færdigheder, såvel skriftligt som mundtligt
 • Bidrager positivt til arbejdspladsens trivsel og arbejdsmiljø
 • Har kørekort
 • Har et godt humør og evner at sprede en positiv stemning.

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et dynamisk døgnmiljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Ekstern supervision, deltagelse i kurser og konferencer
 • Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner og højt til loftet
 • Mulighed for at få brugt sit potentiale 100 %
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret og efter fastlagte målsætninger
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde
 • Pædagogiske dage
 • Intern undervisning.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.00 – 22.00, primært med aften- og weekendvagter.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg.

Supplerende oplysninger kan fås ved enten at kontakte stedfortræder Christina Kjærgaard eller stedfortræder Henriette Bonnerup på tlf. 8844 4757.

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/411726/-paedagogmedhjaelpere-soeges-til-sofieskolens-doegnafdeling-minimum-15-timer-pr-uge

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Sofiebo
Damsagervej 9
3500 Værløse
Telefon: 8844 4757

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Uddannet pædagog – 37 timer – søges til Sofieskolens døgnafdeling i Værløse
Specialinstitution for børn og unge med autisme

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller hurtigst muligt.

Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, ligger i Værløse i et naturskønt område meget tæt på Hareskoven.

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole/fritidsordning og døgnafdeling.

På døgnafdelingen bor 16 børn og unge med autisme i alderen 7 til 22 år.

Vi forsøger hele tiden at videreudvikle en arbejdsplads med høje faglige standarder. Fastlagte processer (supervision, drøftelser i teams, psykologinvolvering, interne arbejdsrutiner) skal sikre den løbende udvikling. Vi er en arbejdsplads, hvor det at understøtte hinanden er en vigtig medarbejderressource.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra særlige principper. Vi arbejder bl.a. med udgangspunkt i TEACCH og Studio III m.m.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller med ungdomsuddannelsesinstitutioner samt forældrene.

Din profil:

 • Du har en pædagogisk professionsbachelor, gerne med erfaring inden for specialområdet.
 • Du har blik for de udfordringer, som vores børn og unge har. Du formår at udnytte deres ressourcer, så de kan nå deres mål.
 • Du er fleksibel og har lyst til at yde en særlig indsats, når det kræves.
 • Du evner både det pædagogiske arbejde og det praktiske arbejde.
 • Du bidrager til en anerkendende og tydelig kommunikation, hvor vi både trækker samme vej og giver hinanden plads.
 • Du er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af arbejdet.
 • Du kan koble teoretisk viden med egne erfaringer og Sofieskolens bærende værdier, og du kan anvende det til gavn for vores børns og unges udvikling.
 • Du kan se udviklingsmuligheder både for dig selv og for fællesskabet. Du har lyst til at medvirke til døgnafdelingens videre udvikling.

Vi tilbyder:

 • Et dynamisk døgnmiljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Mulighed for at blive klogere på dig selv og andre
 • Ekstern supervision, deltagelse i kurser og konferencer
 • Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner og højt til loftet
 • Mulighed for at få brugt sit potentiale 100%
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret og efter fastlagte målsætninger
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde
 • Pædagogiske dage
 • Intern undervisning.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.30 – 22.00 med to aftenvagter, en morgenvagt, en fast fridag hver uge og fri hver anden weekend. Vi arbejder efter en 6-ugers grundplan.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg.
Supplerende oplysninger kan fås ved enten at sende en mail til afdelingsleder Mariana Rjeily på marrje@gladsaxe.dk eller ringe på tlf. 8844 4757.

Tiltrædelse: 1. november 2021 eller hurtigst muligt.

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex:
https://www.jobindex.dk/jobannonce/411748/uddannet-paedagog-37-timer-soeges-til-sofieskolens-doegnafdeling

Ansøgningsfrist: mandag den 6. september 2021 kl. 12.00.

Sofiebo
Damsagervej 9
3500 Værløse
Telefon: 88 44 47 57

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk