Job

Lærer til en af Danmarks ældste specialskoler

Specialinstitution for børn/unge med autisme

Da en af vores erfarne lærere har valgt at gå på velfortjent pension, søger vi en lærer til en fast stilling på 37 timer om ugen pr. 1. juni 2023 eller pr. 1. august 2023.

Som lærer på Sofieskolen vil du komme til at fungere som kontaktlærer for en specifik gruppe elever (2-4 elever). Du skal arbejde helhedsorienteret og målrette undervisning og aktiviteter omkring den enkelte elev i tæt samarbejde med teammedlemmer. Denne opgave kræver, at du er en kompetent teamplayer og velfunderet på dit faglige og pædagogiske felt. Du skal have lyst til og mod på konstant faglig udvikling og udfordringer, og du skal kunne håndtere stressede og uforudsete situationer samt forstå at rumme elevernes særlige behov og individuelle problematikker.

Om Sofieskolen

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole-/fritidsordning og døgnafdeling for børn og unge diagnosticeret i autismespektret.

Sofieskolen er en selvejende specialinstitution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

Sofieskolens skoleafdeling har 40 elever fra 0. til 10. klasse. Vi spænder bredt fra elever på tidligt udviklingstrin til normalt begavede elever.

På Sofieskolen stræber vi hele tiden efter at udvikle vores pædagogiske tilgang. Det pædagogiske arbejde tager dog altid udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra særlige principper. Vi arbejder bl.a. med udgangspunkt i TEACCH, Low Arousal, Studio III m.m.

Din profil:

 • Du har en læreruddannelse og har interesse for at arbejde med børn og unge med ASF.
 • Du er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af dit arbejde.
 • Du har fokus på lærerens kerneopgaver, som bl.a. er at skabe et godt læringsmiljø, arbejde med struktur, udarbejde mål og didaktisk forholde dig til form, indhold og evaluering.
 • Du skal være stabil og rummelig og have et roligt temperament, ligesom du skal kunne bevare overblikket i komplekse situationer.
 • Du er i stand til at formulere dig skriftligt, konkret og tydeligt, idet vi jævnligt dokumenterer fx resultater, justering af målsætning, information til forældre og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du er indstillet på tværfagligt samarbejde.
 • Du kan koble teoretisk viden med egne erfaringer og Sofieskolens bærende værdier, og du kan anvende dette til gavn for vores elevers udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En afvekslende og spændende arbejdsplads med en meget varieret hverdag og med dygtige og inspirerende kolleger og dejlige elever
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Stor indflydelse i forhold til egne ansvarsområder
 • Et tæt samarbejde med mulighed for sparring med skolens specialistgruppe (psykolog, socialrådgiver, talepædagog og psykiater)
 • Ekstern supervision gennem skoleåret
 • Introforløb og mentorordning
 • Løbende opkvalificering via konferencer, kurser og uddannelsesforløb, herunder uddannelse i TEACCH
 • Særligt introforløb til nyuddannede lærere
 • Lokal arbejdstidsaftale
 • Personalegoder i form af bl.a. sundhedsforsikring og tilskud til fitness.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Sofieskolen har desuden lokale løntillæg.

Send din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse hurtigst muligt via annoncen på Jobindex:
https://www.jobindex.dk/jobannonce/477129/laerer-til-en-af-danmarks-aeldste-specialskoler

Ansøgningsfrist: torsdag d. 13. april 2023.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 16 og 17.

Nysgerrighed kan stilles og nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Rasmus Gamborg Grøn på tlf. 44 36 08 88 eller mail: ragagr@gladsaxe.dk

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk