Job

SOFIESKOLEN søger psykolog

Sofieskolen er en specialinstitution for 60 børn/unge med autisme. Her er børnehave, skole- og fritidsordning, en boafdeling med 18 børn/unge samt ca. 100 medarbejdere.

Vi har som selvejende institution indgået driftsaftale med Gladsaxe kommune og betjener omkring 20 kommuner.

Den ene af vores to psykologer, som begge har været tilknyttet Sofieskolen i mange år, går på pension. Psykologens rolle har historisk været central i hele det pædagogisk/psykologiske behandlingsarbejde her, en integreret del af det hele, og sådan vil det fortsat være.

Psykologens ansvars- og arbejdsopgaver foregår, på det overordnede plan, i samarbejde med ledelses- og specialistgruppen. Her står du for at udfærdige årlige individuelle indsatsplaner for børn/unge: testning, PPV, rapporter, supervision m.v.

I det daglige deltager du i nødvendigt omfang i de planlagte behandlingsmøder og teammøder med lærere, pædagoger og afdelingsledelse, hvor du yder supervision og planlægger forløb og processer.

Du deltager i de fastlagte behandlingsmøder med psykiatrisk konsulent, forældre og medarbejdere om medicinsk behandling hos børn/unge.

Kerneopgaver:

 • Observation af børn i grupper/klasser/afdelinger med efterfølgende planlægning af konkrete indsatser sammen med lærer, pædagog og afdelingsleder om stress­håndtering, gruppesamtaler, vejledning til forældre, adfærdsproblemer med mere
 • Supervision til interne pædagoger, vejledere og afdelingsledere om metodik, sanseprofiler, 1:1-program, årsrapportskrivning, søskendegrupper, sammensætning af grupper med mere
 • Udformning af særlige behandlingsforløb sammen med medarbejdere i fx 1:1-forløb, individuel adfærdsregistrering, analyse og ændringsstrategier, ud- og indskrivningsforløb
 • Individuelle eller gruppesamtaler med børn/unge
 • Testning, rapportskrivning og formidling.

Arbejdsopgaver i øvrigt:

 • Vurdering og formidling af nye pædagogisk/psykologiske praksisformer i relation til ny viden, data og teori om autisme
 • Deltagelse på nationale/internationale konferencer og kurser som tilhører eller oplægsholder (efter aftale med ledelsen)
 • Mulighed for at indgå i særlige eksterne faglige fora

Om Sofieskolen

Her er børnehave (12 børn), skole- og fritidsordning (39/29 elever) og boafdeling (18 børn/unge). Alle vores børn/unge har ASF og er enten på tidligt, moderat eller højt udviklingstrin.

Vi er en mere end 50 år gammel selvejende specialinstitution med driftsaftale med Gladsaxe kommune.

Vi forsøger hele tiden at videreudvikle en arbejdsplads og et behandlingsmiljø med høje faglige standarder. Vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk platform, hvori vi har beskrevet vores opfattelse af autisme og de grundlæggende forstyrrelser, samt hvordan vi arbejder i det daglige med børnene. Fastlagte processer (supervision, drøftelser i teams, psykologinvolvering, interne rutiner) skal sikre den fortsatte udvikling. Vi tilstræber at være en arbejdsplads, hvor det at understøtte hinanden er en vigtig medarbejderressource.

Det praktiske pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i opfattelsen af det enkelte barns forudsætninger og behov (inside-out-approach) og tilrettelægges efter særlige principper og metoder (fx TEACCH, stressreduktionsmetoder, struktureret leg, billedkommunikation og adfærdsanalyse).

Målet for det hele er at fremme den enkeltes selvstændighed og funktionelle kompetencer på det niveau, der nu engang er muligt for den enkelte.

Her spiller forældrene en stor rolle, både som informanter om barnets opvækst og udvikling, om familiens situation og i samspillet med os.

Vi tilbyder:

 • En positiv arbejdsplads, hvor dagene ikke er ens
 • Engagerede medarbejdere
 • Gode kolleger
 • Mulighed for at præge eget arbejdsområde
 • Kursus/udvikling.

Løn/ansættelse

Du ansættes på Sofieskolen, hvor bestyrelsen er din arbejdsgiver og forstanderen din nærmeste leder.

 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for psykologer (”overenskomst for akademikere ansat i kommuner”) samt eventuelle personlige kvalifikationstillæg.

Hvis du vil vide mere, så ring gerne på tlf. 44 98 71 55 og spørg efter forstander Bente Laustsen.
Vi holder juleferie fra den 19. december 2020 til og med den 3. januar 2021.

Send din ansøgning og relevante bilag via e-mail til sekretær Lene Skotte Espersen på leskes@gladsaxe.dk eller til Sofieskolen, Granvej 53, 2880 Bagsværd.

Ansøgningsfrist: mandag den 18. januar 2021 kl.12.00. Vi tilstræber at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4.

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021 eller snarest muligt.

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk