Job

Pædagogmedhjælpere søges til Sofieskolens døgnafdeling, minimum 15 timer pr. uge 

Har du lyst til at arbejde med børn og unge, og vil du gerne blive ekspert eller lære mere omkring autismeområdet, så se med her.

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole-/fritidsordning og døgnafdeling. Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, ligger i Værløse i et naturskønt område meget tæt på Hareskoven.

På døgnafdelingen bor 18 børn og unge med autisme i alderen 6 til 21 år. Ud over diagnoserne har vores børn og unge et større støttebehov i forhold til blandt andet hygiejne, selvstændighed, kommunikation og fritidsaktiviteter. Vores børn og unge har alle brug for trygge og individuelt strukturerede rammer for at kunne overskue hverdagen.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Vi arbejder bl.a. ud fra TEACCH-principperne og Studio III.

Vi forventer, at du:

 • Har blik for de udfordringer, som vores børn og unge har
 • Er fleksibel og har lyst til at lære
 • Er god til at formulere dig skriftligt
 • Har et godt humør og evner at sprede en positiv stemning.

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et dynamisk døgnmiljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Mulighed for at få brugt sit potentiale 100 %
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret
 • Intern undervisning.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.00 – 23.00, primært med aften- og weekendvagter og med mulighed for en vagtlængde på op til 15 timer.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg.

Supplerende oplysninger kan fås ved enten at kontakte stedfortræder Christina Kjærgaard eller stedfortræder Henriette Bonnerup på tlf. 8844 4757.

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Tiltrædelse: hurtigst muligt

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/465212/paedagogmedhjaelpere-soeges-til-sofieskolens-doegnafdeling-minimum-15-timer-pr-uge-

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Uddannede pædagoger søges til Sofieskolens døgnafdeling i Værløse

Har du lyst til at arbejde med børn og unge, og vil du gerne blive ekspert eller lære mere omkring autismeområdet, så se med her.

Vi søger nye pædagoger, både på deltid og på fuld tid.  

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi afholder løbende jobsamtaler.

Sofieskolens døgnafdeling Sofiebo ligger i Værløse i et naturskønt område meget tæt på Hareskoven.
Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med børnehave, skole/fritidsordning og døgnafdeling.
På døgnafdelingen bor 18 børn og unge med autisme i alderen 7 til 22 år.

Vi forsøger hele tiden at videreudvikle en arbejdsplads med høje faglige standarder. Fastlagte processer (supervision, drøftelser i teams, psykologinvolvering, interne arbejdsrutiner) skal sikre den løbende udvikling. Vi er en arbejdsplads, hvor det at understøtte hinanden er en vigtig medarbejderressource.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra særlige principper. Vi arbejder bl.a. med udgangspunkt i TEACCH og Studio III m.m.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle mulighed for at opnå flest mulige konkrete kompetencer og mest mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller med ungdomsuddannelsesinstitutioner samt forældrene.

Din profil:Du har en pædagogisk professionsbachelor.

 • Du evner både det pædagogiske arbejde og det praktiske arbejde.
 • Du bidrager til en anerkendende og tydelig kommunikation, hvor vi både trækker samme vej og giver hinanden plads.
 • Du er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af arbejdet.
 • Du kan koble teoretisk viden med egne erfaringer og Sofieskolens bærende værdier, og du kan anvende det til gavn for vores børns og unges udvikling.
 • Du kan se udviklingsmuligheder både for dig selv og for fællesskabet. Du har lyst til at medvirke til døgnafdelingens videre udvikling.

Vi tilbyder:

 • Et dynamisk døgnmiljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde
 • Ekstern supervision, deltagelse i kurser og konferencer
 • Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner og højt til loftet
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes struktureret og efter fastlagte målsætninger
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde
 • Intern undervisning og pædagogiske dage

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 06.30 – 22.00 med to aftenvagter, en morgenvagt, en fast fridag hver uge og arbejde hver 2. eller 3. weekend samt med mulighed for vagter på op til 15 timer. Vi arbejder efter en 6-ugers grundplan.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sofieskolen har endvidere lokale løntillæg.

Supplerende oplysninger kan fås ved enten at sende en mail til afdelingsleder Mariana Rjeily på marrje@gladsaxe.dk eller ringe på tlf. 8844 4757.

Du kan i øvrigt læse mere om Sofieskolen på www.sofieskolen.dk.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/463665/uddannede-paedagoger-soeges-til-sofieskolens-doegnafdeling-i-vaerloese

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Pædagogmedhjælpere til Sofieskolens dagafdeling

Sofieskolens dagafdeling søger pædagogmedhjælpere til tidsbegrænsede stillinger hurtigst muligt og senest med start fra 1. januar 2023 og frem til 31. december 2023.
Den ugentlige arbejdstid er 30 timer, evt. med mulighed for flere timer.

Sofieskolen er en behandlingsinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
På dagafdelingen i Bagsværd har vi ca. 50 børn, fordelt på en afdeling med integreret skole- og fritidsordning samt en børnehaveafdeling.

Arbejdstiden ligger fra mandag til fredag inden for tidsrummet 8.00-16.30.

Det daglige arbejde er organiseret i små klasser med 1-4 børn. Pædagogmedhjælpere på Sofieskolens dagafdeling kan både have faste timer i udvalgte forløb over ugen samt indgå i vikarteamet og vil dermed kunne være i alle de forskellige enheder.

Børnene på Sofieskolen er meget forskellige, idet der er et spænd fra børn uden aktivt sprog, som skal støttes i næsten alle funktioner, til næsten normalt begavede børn med autisme. De har dog alle et tydeligt behov for en særlig, individualiseret tilgang og pædagogik.

Vi arbejder i en temmelig stramt struktureret hverdag, hvor aktiviteterne typisk er helt lette kreative og motoriske, ofte i kortere forløb. Vi benytter al den visualisering, vi kan, for at få børnene til at forstå så meget som muligt. Tålmodighed er en væsentlig forudsætning. I hverdagen indgår man i et meget tæt tværfagligt samarbejde med lærere og pædagoger.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ringe til afdelingslederne Michael Falk-Sørensen og Henriette Sundberg på tlf. 44 98 71 55.

Send din ansøgning med relevant dokumentation hurtigst muligt, da vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Stillingen skal søges via annoncen på Jobindex:
https://www.jobindex.dk/jobannonce/463930/paedagogmedhjaelpere-til-sofieskolens-dagafdeling

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Tiltrædelse: hurtigst muligt eller senest 1. januar 2023

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men vi er altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger, især fra personer med erfaring inden for autismeområdet.

Sofieskolen har specialbørnehave, skole- og fritidsordning samt 1 døgnafdeling i Værløse.

Hvis du er specielt interesseret i at arbejde på én af disse afdelinger, kan du eventuelt nævne det i din ansøgning.

Send din ansøgning til sofieskolen@gladsaxe.dk