Forældresamabejde i specialbørnehaven

Behov for intenst samarbejde når børn er nydiagnosticerede
I børnehaven er de fleste børn nydiagnosticerede. Der vil derfor være behov for et mere intenst samarbejde og flere møder mellem forældre, pædagoger, psykolog og sagsbehandler. Ofte står forældrene i begyndelsen rådvilde over for, hvordan de skal gribe situationen an. Hvorfor er deres barn anderledes og har et anderledes adfærdsmønster? Og hvordan kan det lade sig gøre at undgå frustrationer, søskendeproblemer og selvskadende adfærd? Der bliver holdt ad hoc-møder efter behov, hvor vi forsøger at rådgive om det enkelte barn og videregive vores erfaring og viden.

Udvidet forældresamarbejde og vejledning til familien
Pædagogerne i børnehaven indgår i det udvidede forældresamarbejde, hvor der kan tilbydes konkret vejledning til familierne. På den måde er der mulighed for, at noget af det, der fungerer godt i børnehaven, kan transformeres til hjemmet, såvel som omvendt fra hjem til børnehave.