Rådgivning og kurser

Sofieskolen har et højt specialiseret rådgivningsteam. Dette består af særligt uddannede medarbejdere, der afholder kurser, rådgiver og underviser forældre (i hjemmet) og fagfolk (bl.a. andre institutioner) i for eksempel:

  • Autismeforståelse
  • Autismekarakteristika
  • Struktureret leg
  • Struktureret undervisning
  • Tidlig indsats
  • Udfordrende problemskabende adfærd

Vores rådgivningsteam består af:

Susanne Stampe
Uddannet Cand. Psyk., specialist i Pædagogisk Psykologi.
Autorisation fra Psykolognævnet.
TEACCH kursusleder & træner gennem 20 år.
Ophold i North Carolina i to måneder 2010 på et af Division TEACCHs afdelinger.
Deltagelse i mange konferencer i både ud og indland.
Medlem af Samrådets bestyrelse.
Ansat siden 1993

Rikke Linck
Uddannet pædagog.
Uddannet TEACCH instruktør og kursusleder.
Uddannet Atlass træner.
Deltaget i mange konferencer i både ud og indland.
Ansat som Viceforstander.
Ansat siden 1997.

Henriette Sundberg
Uddannet socialpædagog
Uddannet TEACCH instruktør
Gennemført DISPUK lederuddannelsen
Læser supervision og vejledning
Deltaget og undervist på konferencer
Ansat som afdelingsleder

VISO-leverandør

Sofieskolen har siden 2007 været godkendt som selvstændig VISO-leverandør.
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen, der gennem specialiserede samarbejdspartnere leverer rådgivning til kommuner, borgere og institutioner om børn og unge med handicap.

Socialstyrelsen har ”kontrakter med de specialister, der vurderes at have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning på det sociale område”. De lægger desuden vægt på, at VISO-leverandører ”har meget specialiseret viden og erfaring med den relevante målgruppe og med eksempelvis metoder og værktøj”.