Fagpersoner

PSYKOLOG
Mathilde Sandager er vores psykolog og har som primæropgave at varetage samtlige elevers udvikling og trivsel, i samarbejde med personale og forældre. Psykologen har sammen med forstanderen det overordnede ansvar for den individuelle behandlingsplan.

Psykologen følger med i alle elever, selvfølgelig mere eller mindre intenst alt efter omstændighederne, deltager i så vid udstrækning som muligt i årskonferencer, foretager psykologiske tests, har individuelle samtaler/gruppesamtaler med elever, rådgiver lærere og pædagoger samt forældre.

Forældre kan komme i kontakt med psykologen ved at ringe til Sofieskolen, og er velkommen hertil. Psykologen er ansat ved Sofieskolen og har kontor midt i det hele, så Mathilde er velkendt af eleverne.

PSYKIATER
Sofieskolen har fast tilknyttet psykiater Anne Overgaard Pedersen. Psykiateren er ca. hver 14. dag på Sofieskolen, hvor der er et særligt tilrettelagt møde omhandlende enkelte elever, med fast deltagelse af socialrådgiver, psykolog, lærer og/eller pædagog samt forældre. Forældrene er altid inddraget, når psykiateren bliver involveret i deres barns behandling. Forældrene kan selv bede om et møde, via kontakt til skolens socialrådgiver og psykolog, som står for tilrettelæggelsen af disse møder.

SOCIALRÅDGIVER
Sofieskolens socialrådgiver, Kirsten Kokborg, deltager i visitationen til skolen og har ofte den første kontakt til nye forældre. Socialrådgiveren kan kontaktes af alle forældre for råd og vejledning i forbindelse med kontakt til kommunen, forældrerollen, søskendeproblematik mm. Socialrådgiveren planlægger og deltager endvidere i alle årskonferencer.

TALEPÆDAGOG
Else Moe er Sofieskolens talepædagog. Hun er på skolen alle hverdage. Hendes arbejde er koncentreret omkring børnehavebørnene og skolebørn, der har behov for talepædagogisk bistand (herunder PECS-træning). Udover dette er Else også ansat som lærer på skolen.