Om Sofieskolen

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge, der har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Fælles pædagogisk platform
Vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk platform. Det betyder, at barnet møder den samme forståelse af autismens grundlæggende forstyrrelser fra børnehavealderen til 18-årsalderen.
Dette sikrer den sammenhæng og helhed, der er væsentlig for barnet med autisme.

 

Afdelinger på Sofieskolen
Sofieskolen har følgende afdelinger:

  • Børnehave med plads til 8 børn i alderen 2-7 år
  • Skoleafdeling med plads til 37 elever i alderen 7-18 år
  • Fritidsordning med plads til 25 elever i alderen 7-18 år
  • Boafdelingen Granvej med plads til 12 beboere i alderen 7-18 år
  • Boafdelingen Damsager med plads til 8 beboere i alderen 7-

Kontaktoplysninger på Boafdelingen Damsager:
Rymarksvej 7, 2900 Hellerup - Tlf.: direkte 44 98 47 57

Kontaktoplysninger på Boafdelingen Granvej:
Granvej 53, 2880 Bagsværd - Tlf.: direkte 44 36 08 80

Individuelle tilbud til det enkelte barn
Sofieskolen lægger vægt på individuelle tilbud til det enkelte barn, hvis funktionsniveau kan spænde over hele autismespektret. Fælles for alle børn med autisme er, at de er mindst lige så forskellige indbyrdes som alle andre børn. Men der er visse træk, som med forskellig tyngde går igen hos dem alle. Autismens grundlæggende forstyrrelser er for eksempel afvigelser i socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne samt stereotype tanke- og adfærdsmønstre, særinteresser og fastlåste rutiner.