Kursus i Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (Døgn) – november 2023

SVS-Kursus for døgnpersonale

5-dages intensivt træningskursus for ansatte ved døgninstitutioner og forældre til større hjemmeboende børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner, indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Forældre til større børn og unge, der er hjemmeboende, vil også kunne have glæde af kurset. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Kursusleder:
Rikke Linck, viceforstander, Sofieskolen

Dato:
27. november - 1. december 2023

Sted:
Bakkeskolen Taxvej 25, 2880 Bagsværd og
Sofieskolen Granvej 53, 2880 Bagsværd

Pris:
Kr. 11.950,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:
Rikke Linck, riklin@gladsaxe.dk
Lene Skotte Espersen, leskes@gladsaxe.dk

Tilmelding:
Senest 23. oktober 2023 via www.samraadet.org