Forældresamarbejde – skolen

Konsultationer og planlægning
Der bliver afholdt skolekonsultationer to gange om året. Undervisningen planlægges af lærerne for skoleåret, således at der bygges videre på de(t) forrige års undervisningsplan, på årsrapporten og årskonferencen.

Spørgeskemaer og undervisningsplan
Forældrene tilbydes i marts eller april at melde tilbage på et spørgeskema, som blandt andet omhandler fag og aktiviteter i overordnet perspektiv, og som skal anvendes i planlægningen for det kommende skoleår. I september fremlægger lærerne på et forældremøde undervisningsplan for året, både den individuelle plan og gruppens som helhed. Midtvejs i skoleåret revurderes planlægningen, og evt. ændringer indføres.

Ad hoc- møder og rådgivning
Der er mulighed for ad hoc-møder efter behov, og skolens lærere har også mulighed for at tilbyde rådgivning til familierne i et vist omfang.