Praktiske Oplysninger

ADRESSEÆNDRING
Husk at give skolen besked om adresseændringer og/eller ændret telefonnummer (både privat og arbejde).

CYKLER/CYKELHJELM
På alle cykelture i skole/SOFT er udgangspunktet, at eleverne skal bruge cykelhjelm. Eleverne kan låne hjelme på skolen, men det er også muligt at have sin egen private hjelm liggende på skolen til brug i gården eller på ture.

FØDSELSDAGE
På Sofieskolen ønsker vi at afholde fødselsdage ud fra den enkelte elevs ønsker og behov. Nogle elever vil gerne holde fødselsdag på skolen mens andre ønsker at invitere kammeraterne hjem på besøg. De primære medarbejdere aftaler med eleven og forældrene hvordan selve arrangementet planlægges. Der skal selvfølgelig tages individuelle hensyn, men overordnet bedes alle respektere og efterleve følgende:

Når der inviteres hjem til fødselsdag i skole/SOFT’s åbningstid skal hele gruppen (evt. flere grupper) inviteres. Ingen må føle sig udenfor. Det samme gør sig gældende hvis fødselsdagsbarnet ønsker at holde fødselsdagen på skolen.

I forbindelse med afholdelse af fødselsdage i eget hjem indenfor skole/SOFT’s åbningstid deltager personalet i arrangementet. Tidsrammen for arrangementet aftales med det primære personale, da ikke alle dage og tidspunkter er lige hensigtsmæssige af hensyn til gruppens øvrige aktiviteter og medarbejdernes arbejdstider. Vi vil understrege at medarbejderne ikke er ansvarligt for, hvad der serveres for eleverne i denne forbindelse.

Når elever inviteres til fødselsdag i egen gruppe, medbringer de hjemmefra en gave til fødselsdagsbarnet. Vi har fastlagt et max beløb på 50 kr. Hvis der gives gaver i form af cool cash er beløbet 30 kr. Hverken mere eller mindre! Enkelte grupper er tæt knyttet i den daglige undervisning samt i de øvrige aktiviteter og fungerer i denne forbindelse som én gruppe. Forældrene til elever i disse grupper orienteres om dette.

Når elever inviteres til fødselsdag i andre grupper sørger personalet for indkøb af gave til fødselsdagsbarnet og Sofieskolen dækker udgiften. Det vil således være en fællesgave fra den enkelte gruppe og beløbet er fastsat til max 50 kr. Hvis eleven ønsker sig penge vil beløbet i dette tilfælde være 50 kr.

SKIFTETØJ mv.
De fleste børn er udenfor en eller flere gange om dagen. Det er praktisk at have et sæt skiftetøj og evt. sportstøj/svømmetøj liggende på skolen samt selvfølgelig regntøj og gummistøvler. Når efteråret og de kolde vintermåneder nærmer sig, skal eleverne medbringe varmt overtøj (herunder også termo- eller overtræksbukser) samt hue, vanter og varmt fodtøj.

SOLCREME
I sommermånederne forventes det, at eleverne er smurt med solcreme, når de møder om morgenen. Tilrettelægges der ture til stranden eller andre aktiviteter, hvor eleverne vil være meget ude i solen, sørger personalet for yderligere påsmøring af solcreme midt på dagen. Sofieskolen indkøber solcreme med høj faktor specielt tilpasset til børn.

TAXA
De fleste elever kører med taxa til og fra Sofieskolen. Det er forældrenes ansvar at oplyse til chaufføren/taxafirmaet, hvis barnet ikke skal med taxa ved sygdom, fridage eller andre afvigelser. Desuden skal Sofieskolen kontaktes telefonisk, så det ikke er chaufføren, der gøres til kontaktled. Det er vigtigt at overholde aftaler om de daglige tider for afgang og hjemkomst.

VÆRDIGENSTANDE
Skolen yder ikke erstatning for tab af værdigenstande, som eleverne vælger at tage med i skole.