Behandlingsfilosofi

Individet i centrum
For os er det vigtigt at forstå det enkelte barn og tilrettelægge et individuelt tilbud. Vi ønsker at ”gå med barnet”, og det betyder, at vi nogle gange er nødt til at udtænke særlige tilbud, tænke anderledes eller se ting fra en anden vinkel. Vi rykker os gerne lidt længere for at skabe den rette sammenhæng og helhed i barnets liv.

Mening for barnet i alle sammenhænge
Det, vi gør, og det miljø, vi skaber for børn med autisme, skal give mening for den enkelte, og det er uanset, om det er i børnehaven, i skolen eller på Sofiebo.

Fælles pædagogisk grundsyn
Sofieskolen arbejder ud fra et fælles pædagogisk grundsyn. Dette sikrer en sammenhæng og kontinuitet i tilrettelæggelsen af de individuelle behandlingsforløb med udgangspunkt i barnets særlige behov og med undervisning og indlæring som den vigtigste behandlingsmæssige indsats.

Selvstændighedsudvikling er et overordnet behandlingsmæssigt mål i arbejdet med børnene, ligesom både lyst og evne for menneskelige samspil skal stimuleres. Disse mål imødekommes bedst ved, at vi som professionelt personale i tanke, tale og handling indgår i respektfuld kommunikation med barnet og den unge. Vi giver dem den nødvendige plads til at være individuelle mennesker og accepterer den enkeltes særpræg og personlighed.