Skole / Soft

Skole
Sofieskolen er en specialskole i henhold til folkeskoleloven. Som så meget andet er undervisning et udvidet begreb på Sofieskolen. Det er anderledes end specialundervisningen i folkeskolen; det er anderledes end i gruppeordningen på den lokale folkeskole; og det er på mange måder også anderledes end i en kommunal specialskole for børn med autisme. Grunden hertil er, at vi på Sofieskolen har en overordnet individuel behandlingsplan, og at undervisningen er en del af denne behandlingsplan.

Målet for undervisningen:

 • Tilegnelse af fag-viden, sammenlignelig med folkeskolens fag.
 • Tilegnelse af fag-viden, alternativt til folkeskolens fag.
 • Træning af selvhjælp og selvstændighed
 • Styrke selvværd, jeg-opfattelse og realitetsorientering
 • Opøve glæde ved og evne for kommunikation og samspil
 • Træning af ”livsfærdigheder"


Metoder i undervisningen:

 • Strukturere
 • Konkretisere
 • Visualisere
 • Individualisere / differentiere
 • Motivere

Bag ved disse ord gemmer sig den antagelse, at undervisningens metodik er med til at kompensere for nogle af de grundlæggende forstyrrelser i autismen, samtidig med, at den fremmer de basale mål om selvstændighed i ”handlen og færden i miljøet”. Forudsætningen for brugbare resultater af arbejdet er, at vi finder motivationsveje, udnytter interesseområder eller særlig optagethed mv., samt at vi afstemmer os i forhold til barnets psykiske velbefindende.

SOFT
SOFT er en forkortelse for Sofieskolens fritidsordning. Tilbuddet gælder alle de hjemmeboende børn, der modtager Sofieskolens skoletilbud. Afdelingen er normeret til 30 børn, men det præcise antal varierer lidt, afhængigt af hvor mange af skolebørnene, der også bor på Sofiebo.

Fritidsordningen har sit primære virke i eftermiddagstimerne samt i alle skoleferier. Fysisk er fritidsordningen placeret i de samme lokaler som skolen og den pædagogiske dagligdag er helt integreret, så børnene oplever sammenhængende dagsforløb. Personalet i skole og SOFT er i dagligdagen nære kollegaer, og vi går meget op i, at børnene mødes af den samme opfattelse og pædagogiske grundholdning. Børnegrupperne tager udgangspunkt i den klasse og teaminddeling som også er i skoletiden. SOFT-grupperne består typisk af 2-3 af skolens klasser. Vi tilstræber, at de passer sammen både aldersmæssigt og funktionelt. Aktiviteterne er forskellige. Det er de primære personaler i grupperne der planlægger indholdet. Det spænder fra almindelige fritidsaktiviteter til mere autismespecifikke træningsorienterede aktiviteter, der ofte sigter på så høj en selvhjælp og selvstændig forståelse som muligt.

I skoleferierne er vi fysisk i de samme lokaler som til daglig. Grupperne kan godt ændre sig lidt alt efter tilmeldingerne. I skoleferieperioderne har vi mulighed for længere forløb, vi tager på længere ture etc.

AFLEVERING
Skoledagen starter kl. 8.30, og de fleste elever ankommer med taxa til skolen om morgenen. Er der dage, hvor I selv afleverer (fx pga tandlægebesøg, lægeundersøgelser eller af andre årsager), bedes I selv give besked til såvel taxa som skolen om dette.

Børn, som er tilmeldt SOFT, kan møde kl. 8.00.

FERIEPLAN
Sofieskolens fritidsordning SOFT holder åbent i alle skoleferier og der tilrettelægges aktiviteter for alle tilmeldte elever hver dag i tidsrummet kl. 8:30 til 16:30 (fredag til 16:00). Vi forventer, at alle forældre melder tilbage indenfor tidsfristen om de ønsker at benytte SOFT i skoleferierne. Dette er vigtigt, da det derved er muligt at planlægge personalets arbejdstid samt afvikling af ferie ud fra hvilke og hvor mange elever, der er tilmeldt.

KOLONI
Sofieskolens fritidsordning tager på koloni hvert år i den første uge i skolesommerferien. Det er en tur, børnene ofte er meget glade for at deltage i. Kolonien starter typisk mandag morgen, hvor børnene ankommer til normal tid på Sofieskolen, hvorefter vi kører i turistbus til kolonistedet. Vi kommer hjem igen til Sofieskolen fredag eftermiddag kl. 16. Vi inddeler os i grupper, der tager udgangspunkt i de daglige enheder, men de kan godt ændre sig lidt. Det afhænger af tilmeldingerne samt evt. specifikke forhold for de enkelte elever. Det er naturligvis vigtigt, at børnene opholder sig i enheder, hvor de kender og er trygge ved både de andre børn og medarbejderne. Grupperne fungerer selvstændigt mht. døgnrytme, mad og aktiviteter. Det er personalet i grupperne, der planlægger indholdet. Vi går meget op i at bygge de vante specialpædagogiske principper op omkring kolonien, tydeliggørelse af perioden, de fysiske rammer og indholdet. Vi har været mange forskellige steder. I planlægningen går vi efter steder, hvor man kan bo decentralt, men alligevel i nærheden af hinanden. Typisk i større udlejningssommerhuse med mange værelser. De senere år har vi været i sommerhusområder i Nordsjælland og på Falster. Vi har også været på Bornholm, Sønderjylland og Assens.