Demetrious Haracopos Legat

Center for Autisme og Sofieskolen uddelte årligt legatet til en person og/eller institution, som i deres arbejde med autismeområdet tog afsæt i en praksis om, at ”ethvert menneske har retten til at blive set og hørt.”

Legatet havde til formål at inspirere og fastholde det arbejde, som psykolog Demetrious Haracopos ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år. Demetrious var forstander af Sofieskolen, inden han blev initiativtager til og senere centerleder af Center for Autisme. Han havde en særlig evne til at inspirere og motivere folk omkring ham, og hans engagement kom til gavn for mange. Demetrious var en ildsjæl inden for arbejdet med mennesker med autisme og huskes især for hans respektfulde og involverende tilgang til samarbejdet mellem forældre og pårørende til børn med autisme. Han er et ikon for et stærkt fællesskab og en fælles forståelse mellem forældre og fagfolk.

Legatet blev eksempelvis uddelt på baggrund af særlige aktiviteter for forældregruppen, håndteringen af problemskadende adfærd, nye tiltag og/eller opfindelser, der kunne medvirke til at udvikle og hjælpe til bedre livskvalitet og selvstændighed.

Legatet uddeles ikke mere men blev sidste gang uddelt på Skivekonferencen 2019.

Tidligere modtagere af legatet:

2013:
Dorthe Hölck, opfinder af begrebet 'Go Between' samt udvikler af - sammen med Neuro-Team og Autisme Kreds Østjylland - selvforståelses kurset for unge med ASF, som er inkluderet i folkeskolen)

2014:
Samrådet (25 års banebrydende pionerånd og frivilligt arbejde for autismeområdet)

2015:
Birgitte Dahl, mor & forfatter (startede i september 2013 et pilotprojekt op, som havde til formål; at fremme og udvikle relationen mellem skole og hjem)

2016:
Ditte Rose Andersen, psykolog (for sit arbejde for og med børn, unge og voksne med autisme, men med stort fokus på den gruppe, som enten ikke har eller blot har et begrænset talesprog)

2017:
Bodil Aggernæs, overlæge og forskningslektor (projekt om Neurokognitive markører ved autisme)

2018:
Louise Schwartz Nielsen, stifter af NAUK (Netværk for autistiske kvinder)

2019:
Bo Hejlskov Elvén, psykolog, forfatter & foredragsholder (Han har betydet utroligt meget for udbredelsen af kendskab til anerkendende pædagogik, relationers betydning samt low-arousel tilgangen overfor mennesker med autisme)