Kursus i Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (Døgn) – November A, 2018

5-dages intensivt træningskursus for ansatte ved døgninstitutioner og forældre til større hjemmeboende børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner, indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Forældre til større børn og unge, der er hjemmeboende, vil også kunne have glæde af kurset. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Kursusleder:
Rikke Linck, viceforstander, Sofieskolen

Dato:
Den 19. - 23. november 2018

Sted:
Center for Autisme, Herlev

Pris:
Kr. 9.550,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:
Rikke Linck, riklin@gladsaxe.dk

Tilmelding:
Senest 8. oktober 2018 via www.samraadet.org eller direkte til Lene Skotte Espersen, leskes@gladsaxe.dk