Kursus i Struktureret, visualiseret Specialpædagogik (Dag) – marts 2022

5-dages intensivt træningskursus for ansatte ved specialskoler, gruppeordninger, skoler med inklusion m.m..

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kurset er i sin form og indhold udviklet af Division TEACCH i North Carolina, men tilpasset dansk kultur.

Kursusleder:
Christine Winckler, Brøndagerskolen
Henriette Sundberg, Sofieskolen

Dato:
Den 28. marts - 1. april 2022

Sted:
Brøndagerskolen / VUC Vestegnen
Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

Pris:
Kr. 9.550,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:
Christine Winckler, christine.winckler@albertslund.dk

Tilmelding:
Senest 25. februar 2022 via www.samraadet.org