Kursus i Struktureret, visualiseret Specialpædagogik (Dag) – september 2020 (rykket fra marts)

OVERTEGNET!!! (Kontakt os for venteliste)

5-dages intensivt træningskursus for ansatte ved specialskoler, gruppeordninger, skoler med inklusion m.m..

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kurset er i sin form og indhold udviklet af Division TEACCH i North Carolina, men tilpasset dansk kultur.

Kursusleder:
Susanne Stampe, Psykolog, Sofieskolen

Dato:
Den 7. - 11. september 2020

Sted:
Brøndagerskolen / VUC Vestegnen
Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

Pris:
Kr. 9.550,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:
Susanne Stampe, sussta@gladsaxe.dk

Tilmelding:
Senest 1. februar 2020 via www.samraadet.org eller direkte til Lene Skotte Espersen, leskes@gladsaxe.dk