Kursus i Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (Bøha) – februar 2019

3-dages intensivt træningskursus for ansatte ved specialbørnehaver og specialgruppeordninger med yngre børn.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til fagholk, som arbejder med børn med Autisme Spektrup Forstyrrelser i f.eks. specialbørnehaver eller specialforanstaltninger i almindelige børnehaver m.v..

Det henvender sig til såvel begyndere på området som til dem, der har arbejdet indenfor området en del år, men som aldrig har været på et grundkursus. Rigtig mange har flere års praktisk erfaring, men har aldrig fået en gennemgang af de grundlæggende principper i struktureret, visualiseret specialpædagogik, og kan derfor ikke besvare spørgsmålet "hvorfor".

Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Kursusleder:
Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen

Dato:
4. - 6. februar 2019 (Uge 6)

Sted:
Sofieskolen
Granvej 53
2880 Bagsværd

Pris:
5.900,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen.

Yderligere information:

Susanne Stampe, sussta@gladsaxe.dk

Tilmelding:
Via www.samraadet.org eller direkte til Lene Skotte Espersen, leskes@gladsaxe.dk
Tilmeldingsfrist: 2. januar 2019