PECS – maj 2022

PECS – WORKSHOP 30. og 31. maj 2022 på Sofieskolen, Bagsværd

PECS (Picture Exchange Communication System) er et visuelt kommunikationssystem, udviklet i midten af 1980'erne af psykolog Andy Bondy og talepædagog Lori Frost fra Delaware Autism Project i USA. PECS har efterfølgende vundet udbredelse i mange lande.

Oprindeligt blev PECS udviklet for børn med autisme med begrænset eller intet funktionelt talesprog. Erfaringen har vist, at PECS er anvendeligt over for en langt bredere gruppe af mennesker med kommunikationsvanskeligheder, uanset alder og begavelse.

Formålet med PECS er, at personer med komplekse kommunikationsvanskeligheder (der f.eks. kan have baggrund i autisme) tilegner sig et personligt funktionelt kommunikationsredskab, som gør det muligt for personen at udtrykke sig ekspressivt og indgå i et aktivt kommunikativt samspil med sine omgivelser.

Målgruppen for workshoppen er fagpersoner og forældre/pårørende.

Ved systematisk indlæring og brug af metoden får barnet/personen et redskab til SPONTANT AT HENVENDE SIG, BE´OM, OG GIVE SIN MENING/KOMMENTAR TIL KENDE. Samtidig kan PECS i mange tilfælde stimulere udvikling af talesproget.

Denne 2-dages PECS WORKSHOP i Danmark præsenteres af konsulenter fra Pyramid Educational Consultants i England. Undervisningen afvikles på letforståeligt engelsk.

På kurset vil deltagerne blive undervist i teorien bag PECS, samt i hvordan man vellykket kan implementere kommunikationssystemets faser. De enkelte faser og implementeringen heraf vil blive præsenteret i teori og metode via demonstrationer, eksempler fra praksis illustreret med videooptagelser samt masser af praktiske øvelser.

Sofieskolen har afholdt PECS work-shops i 2002, 05, 07, 10, 12, 14 og 21 samt ”PECS-i praksis”-arrangementer i årene indimellem.

Tilmelding: www.samraadet.org inden den fredag den 29. april 2022.

Pris pr. deltager er 3.250,-kr. incl. kursusmateriale og frokost.

Kurset afholdes på Sofieskolen, Granvej 53, 2880 Bagsværd.

For evt. yderligere information send e-mail til: leskes@gladsaxe.dk