PECS – maj 2023

PECS – WORKSHOP 23. og 24. maj 2023 på Sofieskolen, Bagsværd

PECS (Picture Exchange Communication System) er et visuelt kommunikationssystem, udviklet i midten af 1980'erne af psykolog Andy Bondy og talepædagog Lori Frost fra Delaware Autism Project i USA. PECS har efterfølgende vundet udbredelse i mange lande.

Oprindeligt blev PECS udviklet for børn med autisme med begrænset eller intet funktionelt talesprog. Erfaringen har vist, at PECS er anvendeligt over for en langt bredere gruppe af mennesker med kommunikationsvanskeligheder, uanset alder og begavelse.

Formålet med PECS er, at personer med komplekse kommunikationsvanskeligheder (der f.eks. kan have baggrund i autisme) tilegner sig et personligt funktionelt kommunikationsredskab, som gør det muligt for personen at udtrykke sig ekspressivt og indgå i et aktivt kommunikativt samspil med sine omgivelser.

Målgruppen for workshoppen er fagpersoner og forældre/pårørende.


Ved systematisk indlæring og brug af metoden får barnet/personen et redskab til SPONTANT AT HENVENDE SIG, BE´OM, OG GIVE SIN MENING/KOMMENTAR TIL KENDE.
Samtidig kan PECS i mange tilfælde stimulere udvikling af talesproget.

Denne 2-dages PECS WORKSHOP på Sofieskolen i Bagsværd præsenteres af konsulenter fra Pyramid Educational Consultants i England.
Undervisningen afvikles på letforståeligt engelsk.

På kurset vil deltagerne blive undervist i teorien bag PECS, samt i hvordan man vellykket kan implementere kommunikationssystemets faser. De enkelte faser og implementeringen heraf vil blive præsenteret i teori og metode via demonstrationer, eksempler fra praksis illustreret med videooptagelser, samt masser af praktiske øvelser.

Sofieskolen har afholdt PECS workshops hvert andet år siden 2002. Vi har oplevet en større efterspørgsel på dette kursus og derfor har vi afholdt det hvert år siden 2021.

Tilmelding: www.samraadet.org inden fredag den 21. april 2023.
Pris pr. deltager er 3350,- kr. inkl. kursusmateriale og forplejning.
Kurset afholdes på Sofieskolen, Granvej 53, 2880 Bagsværd.

For evt. yderligere information send e-mail til: leskes@gladsaxe.dk